KURUMSAL

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız;

Seramik sağlık gereçleri (Vitrifiye) sektöründe,  tasarım ve kalite açısından fark yaratan, pazar payını, marka bilinirliğini,  karlılığını ve toplam müşteri memnuniyetini sürekli arttıran, çevresel sürdürülebilirlik anlayışıyla doğa dostu ürünler üreten, çalışan profilini, memnuniyetini, verimliliğini ve gelişimini üst düzeyde uygulayan, çalışanlarına kurumsal kültürü aşılamış bir şirket olmaktır.

İnsan Kaynakları Stratejimiz;

İstikrarlı, sürdürülebilir bir yapıda kurumsal altyapının geliştirilmesi. Çalışanlarına değer veren, sürekli öğrenen ve geliştiren, yenilikçi, başarı odaklı ve takım ruhunu ön planda tutan, tercih edilen bir firma olmak.

İlke ve Etik Değerlerimiz;

•       Her şartta doğruluk ve dürüstlük ilkesinden vaz geçmemek, ahlaki ve kültürel değerlere uymak,

•       İnsan haklarına saygılı olmak, ayrımcılık ve tacizin karşısında durmak,

•       Çevre sorumluluğu ile hareket etmek,

•       İş sağlığı ve güvenliğini öncelikli hedefi olarak benimsemek,

•       Ahlaki ve kültürel değerlere uymak,

•       Gizli bilgilerin korunması için gerekli alt yapıyı kullanmak ve geliştirmek,

•       Çıkar çatışmalarından uzak kalarak rüşvet ve yolsuzlukla mücadele etmek,

•       Yasal mevzuatlara ve rekabet kurallarına uymak,

•       İnsana yatırım yapmak, çalışanlarının hedefine ulaşmalarına ve gelişimlerine destek olmak,

•       Hem çalışanlar hem de çalışanlarının bağlı bulunduğu sendika ile etkin iletişim kurmak.

 

İnsan Kaynakları Uygulamaları;

Aday değerlendirme sürecinde; eşitlik ilkesi uyarınca, dil, din, ırk, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapılmadan, göreve ve pozisyona yönelik yeterlilik ve yetkinlik kriterine göre değerlendirme yapılır. Gerek başvuru süreci gerekse mülakat süresince kişisel verilerin korunması ve gizliliğe azami derecede özen gösterilir. Birlikte çalışma kararı alınan adaya yasal hakları,  şirket içi uygulamalar, ücret ve yan hakları konusunda bilgilendirme yapılarak iş teklif edilir.

İş başı yapılmadan önce hangi pozisyon ve görev olursa olsun adaya, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Oryantasyon Eğitimleri verilir. İnsan Kaynakları uygulamalarının tariflendiği El Kitabı, Ege Vitrifiye Çalışma İlkeleri ve Etik Değerlerine ait dokümanlar teslim edilir.

Ege Vitrifiye ücret politikası gereğince ücreti belirlenir, her yıl yapılan performans değerlendirme sonucu ücret artışı ve kariyer planlama değerlendirilmelerinde bulunularak çalışan bilgilendirilir.