KURUMSAL

İbrahim Polat Holding

Polat Grubunun 1955 yılında kişisel işletmeyle başlayan faaliyetleri, yıllar içinde değişik şirketlerin kurulmasıyla gelişmiş ve nihayet tüm faaliyetler 1982 ylında İbrahim Polat Holding A.Ş.'nin kuruluşu ile bir şemsiye altında toplanmıştır.
Holding'in iştiraki olarak 7 'i yurt içinde, 1 'si yurtdışında kurulmuş olan toplam 8 adet şirket, inşaat, seramik ve vitrifiye üretimi, turizm ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir 

Seramik sektöründeki şirketler bir yandan seramik sektöründe kullanılan hammadde ve yardımcı maddeleri üretirken, bir yandan da seramik ve vitrifiye gibi inşaat malzemeleri de üretmekte ve bunları inşaat şirketlerinin yaptığı inşaatlarda kullanmakta, böylece yüksek bir katma değer yaratan zincirleme üretim felsefesine sahip bir şekilde faaliyette bulunmaktadırlar.

Holding'in İnşaat şirketleri bir yandan  ülkemizde prestij konut ve iş merkezleri inşa ederken bir yandan da kendi otellerini  inşaa etmekte ve Turizm şirketleri de bu otelleri Marriot tecrübesinden yararlanarak işletmektedir.

İbrahim Polat Holding