KURUMSAL

Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi Politikamız

Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak; seramik sağlık gereçleri süreçlerinde Enerji Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hareket edeceğimizi taahhüt ederiz.

  1. Enerji Yönetim Sistemi çerçevesinde yapılan tüm çalışmalarda, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasının ön planda tutulacağını,
  2. Amaç ve enerji hedeflerimizi oluşturmayı, sürekli gözden geçirmeyi ve amaç/hedeflere ulaşmak için gerekli alt yapıyı oluşturmayı,
  3. Tüm üretim proseslerinde enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları yaparak enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi, bunun için sürdürülebilir model oluşturmayı, gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı,
  4. Üretim proseslerinde kullanılan doğal kaynakları, verimli şekilde kullanabilmek için gerekli projeleri planlamayı ve hayata geçirmeyi,
  5. Ulusal ve uluslararası standartlara, kanun, mevzuat ve yönetim sistemlerimizin şartlarına, şirket yönetmeliklerine uymayı,
  6. Malzeme tedarik süreçlerinde satın alınacak ürün ve hizmetler için enerji bakımından verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini,
  7. Üretimi, enerji verimliliğini dikkate alan tasarımlarla desteklemeyi,
  8. Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşteri ve paydaşların enerji bilincinin geliştirilmesini sağlamayı,
  9. Enerji Yönetim Sistemini, tüm çalışanlarımızın katılımı ve diğer yönetim sistemlerimiz ile entegre olarak yürütmeyi, dokümante etmeyi, uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi.