KATALOG

Kullanım ve Bakım Kuralları

Seramik Sağlık Gereçleri

 • Ürünler, taşıma ve kullanımda darbelerden korunmalıdır.
 • Montaj yetkili satıcıların tavsiye edeceği belgeli veya firmamızın belirlediği tesisatçılar tarafından yapılmalıdır.
 • Montaj yapılmadan önce ürünle birlikte verilen montaj ve kullanma klavuzu incelenmelidir.
 • Montajda çimento alçı vb. donarken genleşen malzemeler kullanılmamalıdır.
 • Ürünün montajında, ürün ile birlikte verilen veya tavsiye edilen yan malzemelerin kullanılması gerekmektedir.
 • Hazne içerisinde sifonlarını tıkayacak yabancı maddeler (harç, kireç, bez havlu, sigara izmariti, vb.) atılmamalıdır.
 • Bina içi tesisat ve şebeke suyundan gelen tortu ve yabancı maddelerin seramik yüzey üzerinde leke bırakmaması için düzenli olarak temizlenmeleri gerekmektedir. Uzun süre temizlenmeyen seramik yüzeylerde kalıcı izler oluşabilir.
 • Rezervuar içerisindeki su ile  ortam sıcaklığı arasındaki farklılık nedeniyle rezervuarın dış yüzeyinde terleme oluşabilir.Düzenli olarak su damlacıklarının kurulanması gerekmektedir.
 • Ürün montaj edildikten sonra yüzeylere sert ve sivri cisimlerle vurulmamalıdır.
 • Yetersiz kişilerce yapılan hatalı montaj, bakım, onarım ve demontaj nedeniyle oluşan arızalar garanti kapsamı dışında kalacağından, bu hususlara dikkat edilmelidir.
 • Asitli ve aşındırıcı toz içeren temizleyiciler veya sert temizlik araçları (tel, sünger, vb.) ile silinmemelidir.
 • Ürünler kullanma kılavuzunda yer alan hususlara uygun kullanılmalıdır.

Klozet Kapakları

 • Montaj yetkili satıcıların tavsiye edeceği belgeli veya firmamızın belirlediği tesisatçılar tarafından yapılmalıdır.
 • Montaj yapılmadan önce ürünle birlikte verilen montaj broşürü incelenmelidir.
 • Ürünün montajında, ürün ile birlikte verilen veya tavsiye edilen yan malzemelerin kullanılması gerekmektedir.
 • Montaj sonrasında kapağın düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
 • Yüzeylere sert ve sivri cisimlerle vurulmamalıdır.
 • Klozet kapağının üzerine kesinlikle ayakla basılmamalıdır.
 • Sıcaklık derecesi yüksek, yüzeyi bozabilecek nesneler klozet kapaklarınızın üzerine konulmamalıdır.
 • Ürünler inşaat faaliyetlerinin devam ettiği ortamlarda uzun süre bırakılmamalıdır.
 • Yüzeyler sert temizlik araçları (tel, süngerin sert yüzeyi, vb.) ,asit ve aşındırıcı ihtiva eden temizlik maddeleri (çamaşır suyu, amonyaklı temizleyiciler, tuz ruhu vb.) ile ile temizlenmemelidir.
 • Derecesi yüksek alkol, neft, tiner ve aseton gibi maddelerin ürünlerle temas ettirilmemelidir.
 • Ürünler yetkisiz kişiler tarafından onarılmaya çalışılmamalıdır.
 • Ürünler kullanma kılavuzunda yer alan hususlara uygun kullanılmalıdır.

İç Takım ve Gömme Rezervuarlar

 • Montajdan önce, montaj broşürü incelenmelidir
 • Montaj yetkili satıcıların tavsiye edeceği belgeli veya firmamızın belirlediği tesisatçılar tarafından yapılmalıdır.
 • Montaj sırasında montaj grubu sızdırmazlığının sağlamlığı kontrol edilmelidir.
 • Doldurma grubu su seviyesi ayarı rezervuar su seviye çizgisine göre ayarlanmalıdır.
 • Ürünler 0,5 - 10 bar arasındaki şebeke suyu basıncında çalışmalıdır.Şebeke basıncı 10 bar’ın üzerinde olan tesisatlarda basınç düşürücü bağlanmadan kullanılmamalıdır.
 • Tesisatlarda filtreli ara musluk kullanılmalıdır..
 • Pamuk esaslı nemli bez yardımıyla, duru/sabunlu su veya çizici/çözücü içeriği olmayan temizlik malzemeleri ile temizlenmeldir.
 • Ürünler inşaat faaliyetlerinin devam ettiği ortamlarda uzun süre bırakılmamalıdır.
 • Yeni inşaatlarda montaj öncesi tesisatın inşaat atıklarının meydana getirdiği arızalara maruz kalınmaması için, tesisat temizlendikten sonra monte edilmelidir.
 • Ürünler kullanma kılavuzunda yer alan hususlara uygun kullanılmalıdır.
 • Yüzeyler sert temizlik araçları (tel, süngerin sert yüzeyi, vb.) ile temizlenmemelidir.
 • Ürünler, asit ve aşındırıcı toz içeren temizleyiciler (çamaşır suyu, amonyaklı temizleyiciler, tuz ruhu vb.) ile temizlenmemelidir.
 • Yüzeylere sert ve sivri cisimlerle vurulmamalıdır.
 • Ürünün üzerinde herhangi bir kesme, delme, boyama işlemi  yapılmamalıdır.
 • Ürünün montajında, ürün ile birlikte verilen veya tavsiye edilen yan malzemelerin kullanılması gerekmektedir.