Kurumsal

Kalite Yönetimi

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

  • Seramik Sağlık Gereçleri sektöründe yeni tasarımlar, yeni üretim teknolojileri ve uzun vadeli stratejiler geliştirerek ana ve hedef pazarlarda müşterimizin beklentilerini karşılamayı,
  • Müşterilerimizden ve pazarlama kanallarından gelen talepler doğrultusunda üretim kapasitesini en verimli şekilde yönlendirmeyi ve ürünlerimizi firma güvencesi altında tüketiciye sunmayı,
  • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken oluşan atıklarımızı azaltarak ve geri dönüşüm oranımızı artırarak çevre kirliliğini önlenmeyi, 
  • Doğal kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullanarak sürdürülebilir bir çevre sağlamayı,
  • Müşterilerimizin istek, öneri, memnuniyet ve  memnuniyetsizliklerini rahatlıkla iletebildiği kanallar oluşturmayı,
  • Şikâyetlerin alınmasından çözüme ulaşıncaya kadar olan tüm süreçlerde; yasalar ve firmamız şartları çerçevesinde tüm ilgili taraflara adil, objektif ve tarafsız davranmayı,
  • Müşteri memnuniyeti süreçlerimizi şeffaflık, izlenebilirlik, gizlilik ilkeleri doğrultusunda kontrol etmeyi,
  • Müşteri memnuniyet sisteminin çalışanlardan başladığının bilincinde olarak, tüm süreçler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirip, onların ihtiyaç duyduğu eğitimlerin verilmesini sağlayarak müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemeyi, 
  • Hedeflerimize ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etkin bir şekilde yönetmeyi ve tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
  • Çalışanlarımızdaki ve tüm paydaşlarımızdaki  farkındalığı artırarak, ISO 9001 KYS, ISO 14001 ÇYS, ISO 10002 MMYS gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi, yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerini sağlamayı

 

Taahhüt ederiz.