2012-08 Birleşme İşlemleri SPK Uygun Görüş ve Birleşme Sözleşme ve Duyuru ve Ekleri